Gordoni perekool – mis see on?

Perekool on suhtlemistreening, mis õpetab vanemale, kuidas läheneda või taastada sidet oma lapsega ning lahendada peretülisid võitja-võitja meetodil.

 • Perekool õpetab vanemaid seisma oma vajaduste ja arvamuste eest sellisel viisil, et ka laps saaks seista oma vajaduste ja arvamuste eest ning tunneks ennast väärikana.
 • Perekool rõhutab karistuse negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab sellele toimivad alternatiivid.
 • Üle 60 teadusliku uuringu on leidnud, et Perekooli tagajärjel tõuseb laste enesehinnang ja loovus, õpetajate hinnangul paraneb laste käitumine ja vastutustunne, vanemad muutuvad demokraatlikumaks ja peresuhted paranevad oluliselt.
 • Perekool õpetab aktiivset kuulamist, selget eneseväljendust, suhtlemistõkete vältimist ning võitja-võitja konfliktilahendust. Kõik need meetodid on aktiivses kasutuses suhtlemistreeningutel ja on edukalt rakenduses ka ärikoolituses.
 • Milleks?

  Hea lapsevanem,

  • Kas sina saad oma lastega alati hästi hakkama?
  • Kas ka sina oled mõnikord lastega suheldes tundnud, et mõistus on otsas?
  • Kas ka sina oled mõnikord oma jonniva lapse peale tulivihaseks saanud?
  • Kas ka sina oled tundnud, et kõik kodutööd on sinu peal ja ei huvita mitte kedagi peale sinu enda?
  • Kas ka sina oled kohelnud oma last kord rangelt, siis jälle talle kõike lubanud ja tundnud ennast kehvasti mõlemi variandi puhul?

  Kui leidsid siit midagi tuttavat, siis suudab ehk Gordoni Perekool anda sulle nii mõnegi võtme lahenduste juurde.

  Kuidas see käib?

  Gordoni Perekoolis õpitakse ennast ja last paremini mõistma ning muutma peresuhteid avatumaks ja lähedasemaks. Koos vaadeldakse erinevaid probleeme perekonnaliikmete omavahelises suhtlemises ning harjutatakse kuulamis-, väljendus- ja erinevaid suhtlemisoskusi. Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil. Perekool toimub 12 kuni 16 osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus, kuid samas ka piisav tähelepanu igale osalejale.

  Gordoni perekooli kursused kestavad kokku 24 astronoomilist tundi – 8 nädalal 3 tundi korraga.

  Ülevaade koolituse 8 kohtumise päevakordadest on lugeda siin.

  Eestis tööd alustavate Gordoni perekooli rühmade kohta saab kõige aktuaalsemat infot perekeskuse Sina ja Mina kodulehelt www.sinamina.ee.

  Gordoni perekooli keskuseks on Gordon Training International (gordontraining.com) Californias, volitatud esindajatega enam kui kahekümnes riigis üle maailma.
  Eestis on nende ametlikuks esindajaks alates 2004. aasta juulist Perekoolitusühing Sina ja Mina (sinamina.ee).

  Thomas Gordoni ja tema meetodi kohta loe lisaks ka SIIT

  Uute alustavate gruppide infot loe SIIT

   

                          

  English