Suhtlemiskoolitused

Head ja toimivad lähisuhted teevad meid õnnelikuks.
Paljuski just nendest olenebki, kuidas hindame oma elu üldisemalt.
Haruharva püsivad suhted pikki aegu väga head iseenesest – aga sellega tasub tegeleda, et saaksime olla õnnelikud koos!

Gordoni perekooli koolitaja olen aastast 2006. 2015. aasta veebruaris sain järgmise, senisest kõrgema koolitaja kutsetaseme, mille number on nüüd 3 🙂
2009. aastast oleme koos abikaasa Piretiga PREP-paarisuhtekoolituse koolitajad.
2013. aastast aitan kaasa Kiusamisvaba kooli KiVa programmi levitamisele Eesti koolides sertifitseeritud KiVa-treenerina.
2014. aastast osalen koos Tervise Arengu Instituudiga VEPA Hea Käitumise Mängu programmi arendamises – see on laste võimaliku riskikäitumise ennetamisel ja nende suhtlemisoskuste arendamisel eriti efektiivne.
2020. aastal koolitasin esimese grupi lapsevanemaid “Imeliste aastate” programmi järgi.

Efektiivsete suhtlemisoskuste treening lapsevanematele –
Gordoni perekool
ootab liitujaid!

Registreeru gruppi veebilehel sinamina.ee/ee/koolitused/

Thomas Gordon:

“Koolituse läbinud inimesed avastavad end rääkimas uut, mittevõimukat keelt, heitnud kõrvale selle võimu keele, mida täiskasvanu ja lapse vahelistes suhetes üleüldiselt pruugitakse. /…/ Kursuse lõpetanud astuvad lastevanemate ja õpetajatena täiesti uude rolli, mittevõimukasse rolli, mida võib iseloomustada sõnadega nagu sõber, abistaja, vahendaja, konsultant, kuulaja, probleemilahendaja, osaleja, läbirääkija, aitaja, tugiisik”.

 

English